Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Historie

Historie Pěveckého sdružení Martinů se začala psát v roce 1955. Tehdy byl sbor znám pod názvem Soubor pracujících Třineckých železáren, jehož zakladatelem byl pan Jindřich Sedlák. Po deseti letech činnosti přijal soubor nové oficiální pojmenování, jak je známe dnes, tedy Pěvecké sdružení Martinů. Takřka 50 let stál v čele sboru a byl jeho nezaměnitelnou tváří dirigent Václav Štývar.  Pod jeho vedením se "Martinů" prosadilo a získalo mnohá ocenění u nás i v zahraničí.

V roce 2001 převzala sborovou štafetu sbormistryně Mgr. Daniela Slawińska. Vedla sbor úspěšně až do roku 2005. V té době sbor pokračoval v započaté tradici jarních a vánočních koncertů na Třinecku a Jablunkovsku. 

Po odchodu této sbormistryně se ujal dirigentské taktovky mladý absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Fakulty umění Ostravské univerzity a Vysoké školy múzických umení v Bratislavě, MgA. Michal Zátopek, který středoškolská a později vysokoškolská studia zasvětil oborům klavír a dirigování. Během studentských let se účastnil mnoha soutěží. Jako sólista se během kariéry představil s Janáčkovou filharmonií Ostrava i Třineckým komorním orchestrem. Pravidelně spolupracuje také se zpěvačkou Martou Reichelovou, houslistkou BcA. Veronikou Machander nebo s klavíristkou Veronikou Zátopek v klavírním duu. Více o umělecké dráze tohoto mladého umělce najdete zde. Pod vedením Michala Zátopka sbor obdržel a v současné době nadále získává mnohá ocenění a uznání nejen v České republice, ale i za svými hranicemi.  Odkazy na stránku úspěchy sboru V době jeho působení vzniklo rovněž první CD natočené v Českém rozhlase Ostrava v roce 2006.

Hlasovou poradkyní Pěveckého sdružení Martinů je MgA. Marta Reichelová, Ph.D., jejíž pozoruhodný životopis stojí rovněž za zmínku. Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a doktorského studia Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Je také laureátkou několika mezinárodních soutěží, v současné době pravidelně hostuje v Národním divadle v Brně, spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Národním divadlem moravskoslezským a předními českými orchestry. Více informací z uměleckého života Marty Reichelové najdete na jejích stránkách.

Sborovými korepetitory jsou MgA. Daniela Vondráčková a Pavel Duda.

Sbor se rovněž může za poslední léta pyšnit spoluprací s mnoha dalšími významnými umělci a tělesy, mezi něž patří například klavíristka, skladatelka a pedagožka Mgr. Irena Szurmanová nebo Třinecký komorní orchestr.

Pěvecké sdružení Martinů vytvořilo krásnou tradici sborového zpěvu v Třinci a pokračuje v tom úspěšně i nadále. Jeho hlavním posláním je pokračovat v dlouholeté tradici sborového umění v rámci regionu i mimo něj a především přinášet radost a umělecký zážitek posluchačům.