Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Pavel Duda

Pavel Duda (1999), korepetitor sboru,

již od šesti let studoval klavír na Základní umělecké škole Tutti Music v Třinci pod vedením Mgr. Zuzany Valentové. V roce 2014 nastoupil na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do třídy MgA. Hany Kundrátové, pod jejímž vedením studoval do roku 2020. Během studia se zúčastnil mnoha soutěží, např. Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže nebo celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Dále účinkoval na výměnných koncertech s Pražskou konzervatoří (v letech 2015, 2017 a 2019), koncertech klavírního a skladatelského oddělení na Janáčkově konzervatoři a koncertech tamního orchestru. Také doprovázel Štývarův dětský sbor pod vedením Aleny Kostkové, se kterým koncertoval například na festivalu Chernomorski zvutsi v Bulharsku. Nyní působí jako jeden z korepetitorů Pěveckého sdružení Martinů Třinec pod vedením MgA. Michala Zátopka, s nímž na soutěžním festivalu The Singing World 2019 v Petrohradu obdržel cenu za nejlepší klavírní doprovod. V letech 2018 - 2020 vyučoval na Základní umělecké škole v Třinci a v současné době studuje skladbu na HAMU v Praze.