Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Daniela Slawińska

Mgr. Daniela Slawińska (1979), dirigentka sboru v letech 2001 - 2005,

na Lidové konzervatoři v Ostravě pod vedením prof. Boleslava Potyše absolvovala obor housle. Po maturitě na orlovském gymnáziu studovala na Ostravské univerzitě obor Sbormistrovství a Hudební výchova pro III. stupeň škol. Promovala v roce 2004 absolventským koncertem, na kterém účinkovalo Martinů. Od roku 2003 studuje soukromě sólový zpěv u doc. Drahomíry Míčkové. V roce 2015 absolvovala bakalářským koncertem obor Teorie a provozovací praxe staré hudby se zaměřením na sólový zpěv na Masarykově univerzitě v Brně, ve třídě Ireny Troupové.

Profesně se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ i na ZŠ.

Od r. 2008 vede polský chrámový sbor Jablunkov, s nímž absolvovala mnoho vystoupení u nás, na mnoha místech Polska i např. ve Vídni. Kromě toho se věnuje sólovému i ansámblovému zpěvu s několika tělesy (např. Collegium Floreum, Honey voices , Collegium Cantorum, KBK Collegium).

Pěvecké sdružení Martinů dirigovala Daniela Slawińska od roku 2001 do roku 2005. Sbor pod jejím vedením pokračoval v započaté tradici jarních a vánočních koncertů na Třinecku a Jablunkovsku.