Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Václav Štývar

Václav Štývar (1932 - 2013), dirigent sboru v letech 1957 - 2000,

byl sborový dirigent, pedagog, textař a skladatel. Václav Štývar byl absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, oborů sólový zpěv a dirigování. Od roku 1957 byl profesionálně hudebně činným v Třinci. V tomtéž roce převzal vedení PSM po jeho zakladateli Jindřichu Sedlákovi. Jeho dalším působištěm se stalo třinecké gymnázium, kde vyučoval několik předmětů a vedl studentský soubor. Jeho zásluhou byl v Třinci položen také základ tradice dětských pěveckých sborů. Své schopnosti uplatnil i v dalších sborech, např. Collegium Frýdek–Místek, Camerata a další. Za svou dlouholetou významnou kulturní aktivitu byl jmenován Čestným občanem města Třince.

Během své hudební a pedagogické činnosti získal Václav Štývar řadu ocenění - prestižní Cenu Unie českých pěveckých sborů, medaili J. A. Komenského ministerstva školství, stal se Laureátem cen Františka Lýska a Bedřicha Smetany. Výsledkem jeho skladatelské činnosti jsou stovky skladeb. Spoustu jich přepracoval pro potřeby svých souborů.

Pěvecké sdružení Martinů za dobu jeho dlouholetého působení procestovalo téměř celou Evropu, uměleckou dráhu tohoto sboru pod jeho vedením zdobí řada čestných uznání poroty i lidských ocenění v podobě vřelého přijetí jeho skladeb publikem – za vše hovoří citace z francouzského tisku z roku 1970: „… dlouho dozníval ve čtvrtek večer neutuchající potlesk, který zdravil vynikající vystoupení smíšeného sboru Martinů. … k velké radosti milovníků polyfonie zpěváci interpretovali díla des Prese, Orlanda Lassa, Palestriny. Soubor v sestavě velkého komorního sboru si zcela podmanil obecenstvo.“

Pěvecké sdružení Martinů vedl nepřetržitě od svého příchodu do Třince v roce 1957 až do roku 2001, kdy musel ze zdravotních důvodů ukončit dirigentskou práci a taktovku PSM předal Mgr. Daniele Slawińské. Od roku 2005 vede sbor MgA. Michal Zátopek. Do posledních chvil svého života byl Václav Štývar stále aktivní - mimo svou bohatou skladatelskou činnost se věnoval i výtvarnému umění.