Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Irena Szurmanová

Mgr. Irena Szurmanová (1967), klavíristka, skladatelka a pedagožka,

absolvovala v r. 1991 Konzervatoř v Ostravě v oborech skladba a klavír a pokračovala ve studiu kompozice ve třídě prof. Svatopluka Havelky na pražské HAMU. 

Po absolutoriu se věnuje pedagogické činnosti na Janáčkově konzervatoři Ostrava, kde vyučuje kompozici, hudební teorii a klavírní improvizaci. Rovněž dále komponuje, aranžuje a spolupracuje jako klavíristka s několika sólisty (Ivo Hrachovec, Patricia Janečková, Barbora Jirásková, Anna Butkiewicz aj.), sbory a dalšími seskupeními (např. Janáčkova filharmonie Ostrava). Zároveň je uměleckou vedoucí Pěveckého sboru Ireny Szurmanové, který s komorním orchestrem natočil DVD Velký příběh o lásce

K dalším tvůrčím počinům patří spolupráce na aranžích CD Hallelujah Martina Chodúra a Janáčkovy filharmonie Ostrava, CD Vánoční a CD Z Ostravy do světa pro Janáčkovu konzervatoř Ostrava a CD Večerní když zvony znějí s Ivem Hrachovcem. Příležitostně rovněž spolupracuje se ZUŠ v Třinci. 

PSM spolupracuje s touto talentovanou umělkyní od roku 2010. U příležitosti 55. výročí založení sboru nastudovalo Pěvecké sdružení Martinů její úpravy čtyř lidových písní (halekačky Aj z hory, doly, písně z Ostravice Galán čarovaný, písně z Rajhradu Příčina pláče a slovenské lidové písně – Čiže sú to koně). Sbor tyto skladby provedl na koncertním turné po jižních Čechách, na festivalu v Paříži v srpnu roku 2011 a také na výročním koncertu, kdy pokaždé přinesly mnoho pozitivních reakcí posluchačů i odborné kritiky.

Po této úspěšné spolupráci dirigent PSM Michal Zátopek požádal Irenu Szurmanovou o další příspěvek pro svůj sbor – tentokrát o úpravy vánočních koled. Nové skladby na sebe nedaly dlouho čekat – cyklus známých světových vánočních písní zazněl na vánočním koncertu PSM již téhož roku (Adeste Fideles, Lo how a rose e´er blooming, Les Anges dans nos Campagnes, Dziśiaj v Betlejem, The First Noel, Joy to The World). Skladby doprovázela autorka aranžmá osobně. V dalších letech přibyly koledy Maria durch ein Dorwald ging a Kristus Pán se narodil.

Věříme, že spolupráce sboru s Irenou Szurmanovou bude pokračovat a přinese obecenstvu i interpretům jejích skladeb, zpěvákům PSM, další hezké zážitky.