Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Michal Zátopek

MgA. Michal Zátopek (1985), současný dirigent sboru,

je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (obor klavír a dirigování) a Fakulty umění Ostravské univerzity (obor klavír). 

Michal Zátopek se za svých studií zúčastnil mnoha klavírních soutěží (např. Mezinárodní klavírní soutěže B. Smetany v Plzni, Celostátní soutěže konzervatoří v Pardubicích, interních soutěží Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua a dalších). Účastnil se také mnoha klavírních seminářů pod vedením prof. Ivana Klánského, prof. Stanislava Zamborského, prof. Jiřího Hlinky, Eugena Indice a jiných. Své klavírní umění prezentuje na koncertech, a to nejen u nás, ale i v zahraničí – např. v Polsku, na Slovensku, v Německu a v Turecku. Jako sólista se představil s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Třineckým komorním orchestrem. Pravidelně spolupracuje se sopranistkou Martou Reichelovou nebo s klavíristkou Veronikou Zátopek v klavírním duu. Pravidelně je také zván jako odborný porotce mnoha klavírních a pěveckých soutěží.

Michal Zátopek zahájil svou činnost v PSM jako korepetitor již v roce 2003 ve svých 18letech. V roce 2005 pak převzal od Daniely Slawińské dirigentskou taktovku. Pod jeho vedením sbor v roce 2006 nahrál své první CD. Dirigent předkládá Martinů stále náročnější repertoár skládající se z děl starých mistrů i soudobých skladatelů. Aktivity sboru také směřuje k posilování a prezentaci regionálních tradic. Ale není to jen dirigentský talent tohoto mladého hudebníka, který vede sbor umělecky stále výš. Je to také spousta přípravy, obětování volného času a především láska k hudbě, obrovská vůle a chuť poprat se s novými výzvami. Díky spolupráci s významnými hudebními osobnostmi (např. sopranistkou Martou Reichelovou, klavíristkou a skladatelkou Irenou Szurmanovou apod.) obohacuje koncertní vystoupení a staví jej na stále vyšší uměleckou úroveň. 

Na mezinárodní sborové soutěži Praga Cantat v roce 2009 udělil umělecký ředitel soutěže Michalu Zátopkovi Cenu pro nejmladšího dirigenta za jeho dirigentský výkon. V roce 2015 získal Ocenění Unie českých pěveckých sborů Za kvalitní uměleckou prezentaci sborového umění v České republice i v zahraničí.  V roce 2016 na Festivalu adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“ přidala porota k zařazení sboru do zlatého pásma také Zvláštní cenu pro sbormistra za dramaturgii soutěžního programu. Pod vedením Michala Zátopka Martinů v roce 2019 úspěšně reprezentovalo sborový zpěv také na 18. ročníku Mezinárodního festivalu sborového umění „The Singing World“ v Petrohradu (Rusko), kdy sbor získal hned 3 ocenění: 3. místo v kategorii smíšené sbory, 3. místo v kategorii folklórní hudba a pro klavíristu Pavla Dudu také cenu za nejlepší klavírní doprovod. V roce  2020 bylo sbormistru Michalu Zátopkovi uděleno ocenění Unie českých pěveckých sborů za přínos sborovému zpěvu a za uměleckou práci s pěveckým sborem

Pod uměleckým vedením Michala Zátopka se sbor ve velké konkurenci ve světě neztrácí, ale naopak – dokazuje, že sborová hudba má nejen v Třinci, ale i v celé České republice dlouholetou tradici.