Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Marta Reichelová

MgA. Marta Reichelová, Ph.D. (1985), hlasová poradkyně sboru,

je absolventkou Základní umělecké školy v Jeseníku, obor housle, Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor sólový zpěv (MgA. Mária Adamíková) a doktorského studia Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží, v současné době pravidelně hostuje v Národním divadle v Brně, spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Národním divadlem moravskoslezským a předními českými orchestry. Pravidelně též koncertuje klavíristou Michalem Zátopkem. Více informací z uměleckého života Marty Reichelové najdete na jejích stránkách.