Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Daniela Vondráčková

MgA. Daniela Vondráčková (1988), klavíristka, pedagožka,

je absolventkou Základní umělecké školy Třinec v oboru klavír pod vedením Jany Ciencialové. Po maturitě na Gymnáziu v Třinci vystudovala fyzioterapii na Masarykově univerzitě v Brně a poté získala magisterský titul v oboru Hra na klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity (u doc. E. Novotné). V současné době vyučuje hru na klavír v Základní umělecké škole Třinec a na  Základní umělecké škole Tutti Music tamtéž.

Daniela je aktivní klavíristkou. Vystupuje jak sólově, tak v komorních uskupeních nebo jako korepetitorka. Účastnila se klavírních soutěží u nás i v zahraničí (např. International Music Competition Euterpe v Coratu), sólově vystupovala s Janáčkovou filharmonií, účastnila se také mnoha klavírních seminářů pod vedením prof. Ivana Klánského, Eugena Indice, Magdaleny Lisak, doc. Martin Kasíka a jiných. 

Spolupracovala s několika třineckými pěveckými sbory, např. se Štývarovým dětským sborem nebo PZS Hutnik. S Pěveckým sdružením Martinů jako korepetitorka spolupracuje od roku 2012.